Δημήτρης Τζανίνης - Χημειοθεραπεία, η σωστή στιγμή

Κλινική: 
video: