Ενδείξεις ηλεκτροφυσιολογικού ελέγχου - Ενδείξεις τοποθέτησης βηματοδότη

Κλινική: 
video: