Θεοδόσιος Μπίσδας - Ενδαγγειακή θεραπεία της εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης

Κλινική: 
video: