Τριαντάφυλλος Πανταζής - Κάνουμε διάδρομο με νερό

Κλινική: 
video: