31
Ιουλ
2019
ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
Με την επιστημονική επιμέλεια της Λουκίας Αποστολίδη, Ψυχολόγου, Επιστημονικού Συνεργάτη του
30
Ιουλ
2019
ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
Γράφει ο Ηλίας Ζιάζιος, Παιδίατρος, Επιμελητής Α’ της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής, Παιδιατρικό Κ
26
Ιουλ
2019
ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Γράφει ο Ιωάννης Σπηλιώτης, Χειρουργός Ογκολόγος, Διευθυντής Κλινικής Αντιμετώπισης Περιτοναϊ
25
Ιουλ
2019
ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΓΑΙΑ
Γράφει ο Χριστόδουλος Παπανικόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΓΑΙΑ Μαιευτική – Γυναικολογική
25
Ιουλ
2019
ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
Γράφει η Γιούλη Αργυρακοπούλου, Παθολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθύντρια Διαβητο
24
Ιουλ
2019
ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
Παναγιώτα Πιέτρη, MD, PhD, FESC Καρδιολόγος Διευθύντρια Μονάδας Υπέρτασης Ιατρικό Κέντρο Αθην