Αποτελεσματα αναζήτησης για: Aimokatharsis Monada 0

 1. Αιμοκάθαρση - Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

  ... χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού διαθέτει 30  ... 5008S καθώς και high και low flux φίλτρα αιμοκάθαρσης πολυσουλφόνης και ελιξόνης ...

  admin - 11/10/2019 - 17:17

 2. Νεφρολογικό

  ... Στην άρτια εξοπλισμένη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού εξυπηρετούνται, ... νεφροπαθείς σε πρόγραμμα αιμοκάθαρσης. Ιατρικές υπηρεσίες:  ... με διεθνών προδιαγραφών κέντρα αιμοκάθαρσης σε υψηλού τουριστικού ...

  admin - 15/10/2019 - 17:35

 3. Επεμβατική Ακτινολογία

  ... επικοινωνιών (Fistulae) αιμοκάθαρσης. Πεπτικό Σύστημα: ... Ασθενών και υποστηρίζεται από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ... επικοινωνιών (Fistulae) αιμοκάθαρσης. Πεπτικό Σύστημα: ...

  admin - 11/10/2019 - 14:53

 4. Δίκτυο Ιατρικού

  ... διαγνωστικά κέντρα και 8 μονάδες αιμοκάθαρσης, σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, από ... ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚH ΜΟΝAΔΑ ΚΑΛΑΒΡYΤΩΝ Αθήνα, 10 ...

  admin - 27/10/2017 - 10:33

 5. Μπάφας Δημήτριος

  ... • Ειδικευόμενος Νεφρολογίας ,Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Γ.Ν. Νοσοκομείο ... και μόνιμων καθετήρων αιμοκάθαρσης και διενέργειας βιοψιών ... και μόνιμων καθετήρων αιμοκάθαρσης και διενέργειας βιοψιών ...

  admin - 08/04/2019 - 15:31

 6. Δημοσιεύματα

  ... διαγνωστικά κέντρα και 8 μονάδες αιμοκάθαρσης, σε όλη την Ελλάδα. ... ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚH ΜΟΝAΔΑ ΚΑΛΑΒΡYΤΩΝ Αθήνα, 10 ...

  admin - 02/08/2016 - 18:54

 7. Οικονομικές Καταστάσεις Θυγατρικών

  ... διαγνωστικά κέντρα και 8 μονάδες αιμοκάθαρσης, σε όλη την Ελλάδα. ... ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚH ΜΟΝAΔΑ ΚΑΛΑΒΡYΤΩΝ Αθήνα, 10 ...

  admin - 03/08/2016 - 17:21

 8. Γενικές Συνελεύσεις

  ... διαγνωστικά κέντρα και 8 μονάδες αιμοκάθαρσης, σε όλη την Ελλάδα. ... ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚH ΜΟΝAΔΑ ΚΑΛΑΒΡYΤΩΝ Αθήνα, 10 ...

  admin - 04/02/2019 - 16:31

 9. Διεθνής Παρουσία

  ... διαγνωστικά κέντρα και 8 μονάδες αιμοκάθαρσης, σε όλη την Ελλάδα. ... ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚH ΜΟΝAΔΑ ΚΑΛΑΒΡYΤΩΝ Αθήνα, 10 ...

  admin - 27/10/2017 - 10:33

 10. Μετοχική Σύνθεση

  ... διαγνωστικά κέντρα και 8 μονάδες αιμοκάθαρσης, σε όλη την Ελλάδα. ... ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚH ΜΟΝAΔΑ ΚΑΛΑΒΡYΤΩΝ Αθήνα, 10 ...

  admin - 03/08/2016 - 21:50